I området finns många fiskevatten och det går att hitta något som passar de flesta, det finns även handikappanpassade vatten här. Vi har de mest fantastiska fjälltjärnarna till strömmande vatten och så klart Jormsjön, rakt utanför campingen.

Fisket kan njutas av näst intill hela året. Du kan ta en tur med båt och ro långdrag på den spegelblanka sjön som ett exempel. Tillåt dig att fortsätta fantisera och nu har du vandrat till en avskild fjällsjö. Du har nu möjligheter att med flugspö försöka få upp den svårflörtade rödingen. I ett strömmande vatten inte alls långt ifrån fiskecampen så väntar öringen av det vackraste slaget. Sen har vi den underbara årstiden vinter och varför inte prova på pimpelfisket på den allra första isen? Där du nästan måste krypa ut för att inte isen ska brista under dig, spännande så det står härliga till! Vårvinterfisket är en fantastisk upplevelse och det känns lättare att lura upp rödingen. Ta med dig hela familjen, det finns fiskevatten som passar alla.

Vi säljer fiskekort för Jormvattnets fiskevårdsområde och Frostviken kortet som ger dig tillgång till mer än 120 vatten med bara ett kort.

Man kan även köpa sina fiskekort på www.ifiske.se

För guidning skriv ett mail info@jormvattnetsfiskecamp.se eller ring Marika 0672-20100

There are many fishing waters in the area and it is possible to find something that suits most people, there are also disabled-friendly waters here. We have the most amazing mountain lakes to streamfishing water and of course Jormsjön, right outside the campsite.

Fishing can be enjoyed almost all year round. You can take a trip by boat and row on the mirror-like lake as an example. Allow yourself to continue fantasizing and now you have wandered to a secluded mountain lake. You now have the opportunity to use a fly rod to try to catch the elusive char. In a streaming water not at all far from the fishing camp, the trout of the most beautiful kind awaits. Then we have the wonderful season of winter and why not try icefishing on the very first ice? Where you almost have to crawl out so as not to burst under you, exciting right?! The spring-winter fishing is a fantastic experience and it feels easier to trick the char. Bring the whole family, there are fishing waters to suit everyone.

We sell fishing cards for the Jormvattnet fishing area and the Frostviken card, which gives you access to more than 120 waters with just one card.

You can also buy your fishing license at www.ifiske.se

For guidance write an email info@jormvattnetsfiskecamp.se or call Marika 0672-20100