Så trevligt att ni bokat boende hos oss!
Du som bokar hos oss har ansvar för ditt sällskap och att korrekt information framkommer till
alla.
Incheckning sker tidigast kl:15.00 och utcheckning senast kl:11.00 (om inte annat avtalats).

So nice that you have booked accommodation with us!
You who book with us are responsible for your group and that correct information is given to
everyone.
Check-in takes place at: 15.00 at the earliest and check-out at: 11.00 at the latest (unless
otherwise agreed).


Vid avbokning 30 dagar innan ankomst = ingen avgift, 30 dagar – 1 vecka innan ankomst
betalas 25% av beloppet, 1 vecka eller mindre innan ankomst betalas hela beloppet.
Avbokning vid sjukdom senare än 1 vecka innan ankomst krävs läkarintyg.

RULES BY CANCELLATION
If you cancel your reservation:

30 days or more before arrival date there will be no fee.
30 days to 1 week before arrival date you have to pay 25% of the amount.
– 1 week or less before arrival date the entire amount is paid. 
Cancellation in case of illness later than 1 week before arrival requires a medical certificate.


Skulle våra regler brytas eller ordningen på något vis störas kan sällskapet komma att
ombedjas lämna området samt bli ersättningsskyldiga.
Should our rules be broken or the order disturbed in any way, the group may be asked to leave
the area and be liable for compensation.


Frostviken är ett kommunalt regleringsområde för snöskoter och skoterpass är obligatoriskt
att ha för framförande av snöskoter. Gästerna på fiskecampen skall köpa detta och vid behov
kunna visa upp det.
Frostviken is a municipal regulation area for snowmobiles and a snowmobile pass is
mandatory for driving snowmobiles. The guests at the fishing camp must buy this and, if
necessary, be able to show it.


Vi hoppas att ni ska få en trevlig vistelse hos oss och hälsar er varmt välkommen till
Jormvattnets Fiskecamp.
We hope you will have a pleasant stay with us and wish you a warm welcome to Jormvattnet’s
Fishing Camp
.

Med vänlig hälsning
Kind regards
Marika
Jormvattnets Fiskecamp